What a relief! We have Wonjin for breast surgery

Breast

  •  Wonjin Plastic surgery
  • ราคาศัลยกรรม : ตัดสินใจภายหลังเข้ารับคำปรึกษา

โรงพยาบาล Graph

  • ผู้เชี่ยวชาญ

    ชื่อเสียงขององค์กร

    การเข้าถึง

    ความปลอดภัย

Tag


ข้อมูล

เวลาสำหรับการผ่าตัด
วีธีการใช้ยาชา
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
การตัดไหม
บริการผู้ป่วยนอก
เวลาสำหรับการพักฟื้น
 
Dual chamber tear drop breast implant
 
 
  Surgery Information
  Duration   1hr 30 mins - 2hrs
  Anesthesia   General
  Hospitalization   not required
  Stitch Removal    7 days later
  Treatment   3~4 times 
  Recovery   Daily activities after 3~4 days
 
 
      Why Dual chamber tear drop breast is different?
 
1. The implants maintain their shape - even the large ones!
 
2. They don't sag or droop even after years go by
 
3. They are firm under pressure
 
4. They are very effective for people with a small frame
 

เรื่องราวพิเศษของทีมงานโครงการ

เรามองหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานและตรวจสอบการบริการของแต่ละห้องพักความพึงพอใจและทุกกรณีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้การผ่าตัดในสภาพที่ดีที่สุดและค่าใช้จ่ายต่ำสุด
Before & After