Fulfil yourself with soft and natural texture of your breast~

Hybrid Breast Surgery

  •  BONGBONG Plastic surgery
  • ราคาศัลยกรรม : ตัดสินใจภายหลังเข้ารับคำปรึกษา

โรงพยาบาล Graph

  • ผู้เชี่ยวชาญ

    ชื่อเสียงขององค์กร

    การเข้าถึง

    ความปลอดภัย

Tag


ข้อมูล

เวลาสำหรับการผ่าตัด 1 hour
วีธีการใช้ยาชา General anesthesia
การรักษาตัวในโรงพยาบาล No hospitalization
การตัดไหม Seven days
บริการผู้ป่วยนอก
เวลาสำหรับการพักฟื้น 1day
 
Bong Bong Hybrid Breast Surgery


 
 
Hybrid Breast Surgery has advantages both
from Breast Implant and Breast Fat Grafting.


 
Breast Implant Augmentation
 
• Advantage : augmentation to desirable size / natural shape
• Disadvantage : diaphanous in the case of thin fat tissues
                           on the surface of breast
 
Breast Fat Grafting
 
• Advantage : able to size up (to 1 cup) if there is sufficient body fat
• Disadvantage : some part of transplanted fat get absorbed into body
                           which causes size reduction
เรื่องราวพิเศษของทีมงานโครงการ

เรามองหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานและตรวจสอบการบริการของแต่ละห้องพักความพึงพอใจและทุกกรณีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้การผ่าตัดในสภาพที่ดีที่สุดและค่าใช้จ่ายต่ำสุด
Before & After