Find out new daily skin

Laser treatment

  •  Hae Skin clinic
  • ราคาศัลยกรรม : ตัดสินใจภายหลังเข้ารับคำปรึกษา

โรงพยาบาล Graph

  • ผู้เชี่ยวชาญ

    ชื่อเสียงขององค์กร

    การเข้าถึง

    ความปลอดภัย

Tag


ข้อมูล

เวลาสำหรับการผ่าตัด 30minutes
วีธีการใช้ยาชา
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
การตัดไหม
บริการผู้ป่วยนอก
เวลาสำหรับการพักฟื้น
 
HAE skin clinic uses the most advanced and
the newest approved machines only. 
What is Ulthera (HIFU Knife) therapy?

 

Ulerapy is a new non-surgical lifting method
that utilizes a device which emits an ultrasound. 
It reaches the skin and tissue beneath skin on
targeted area (SMAS layer), minimizes side effects and achieves effective wrinkle treatments and
lifting. 
 
Image of HIFU Knife 
เรื่องราวพิเศษของทีมงานโครงการ

เรามองหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานและตรวจสอบการบริการของแต่ละห้องพักความพึงพอใจและทุกกรณีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้การผ่าตัดในสภาพที่ดีที่สุดและค่าใช้จ่ายต่ำสุด
Before & After