We find out your hidden beautiful V line on your face.

Facial bone contouring

  •  Namu plastic surgery
  • ราคาศัลยกรรม : ตัดสินใจภายหลังเข้ารับคำปรึกษา

โรงพยาบาล Graph

  • ผู้เชี่ยวชาญ

    ชื่อเสียงขององค์กร

    การเข้าถึง

    ความปลอดภัย

Tag


ข้อมูล

เวลาสำหรับการผ่าตัด
วีธีการใช้ยาชา
การรักษาตัวในโรงพยาบาล
การตัดไหม
บริการผู้ป่วยนอก
เวลาสำหรับการพักฟื้น
Secret Zygomatic Bone reduction Multi square jaw reduction Chin surgery Orthognathic Operation Re-operation


 
 Slim mandibular angle osteotomy  
Cortical bone resection
 
High frequency masticatory muscle reduction  
  Mega slim injection
(lipolysis injection)


 

เรื่องราวพิเศษของทีมงานโครงการ

เรามองหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานและตรวจสอบการบริการของแต่ละห้องพักความพึงพอใจและทุกกรณีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้การผ่าตัดในสภาพที่ดีที่สุดและค่าใช้จ่ายต่ำสุด
Before & After