1DAY, 牙齿美白

  •  E Dental clinic
  • ราคาศัลยกรรม : ตัดสินใจภายหลังเข้ารับคำปรึกษา

โรงพยาบาล Graph

  • ผู้เชี่ยวชาญ

    ชื่อเสียงขององค์กร

    การเข้าถึง

    ความปลอดภัย

Tag


ข้อมูล

เวลาสำหรับการผ่าตัด -
วีธีการใช้ยาชา -
การรักษาตัวในโรงพยาบาล -
การตัดไหม -
บริการผู้ป่วยนอก -
เวลาสำหรับการพักฟื้น -
 
1DAY 牙齿美白 对象
01. 치아의 색이 선천적으로 노란색을 띄시는 분
02. 나이가 들면서 치아의 색이 변색 되신 분
03. 커피, 담배, 콜라 등 색소로 인한 치아 착새이 발생 한 분
04. 교정이나 치아 시술 후 좀 더 밝은 치아의 색을 원하시는 분
 
优点
 
 
办法
  

เรื่องราวพิเศษของทีมงานโครงการ

เรามองหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานและตรวจสอบการบริการของแต่ละห้องพักความพึงพอใจและทุกกรณีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้การผ่าตัดในสภาพที่ดีที่สุดและค่าใช้จ่ายต่ำสุด
Before & After